VITEZSLAVA KAPRALOVA: TEMATICKY KATALOG SKLADEB a korespondence s nakladateli (VKkat) zpracovala a korespondenci usporadala a poznamkami opatrila Karla Hartl.

Toronto-Prague: The Kapralova Society & Czech Radio, 2020. ISBN 978-80-86762-44-9/978-0-9940425-5-2. 384 stran, 163 incipitu, naklad 100 vytisku. Distribuce Radioservis

OBSAH
Uvodem
Dilo Vitezslavy Kapralove v kontextu ceske hudby
Poznamky ke skladatelcinym rukopisum a prvnim soupisum dila
Nakladatele
I. Tematicky katalog skladeb
Struktura katalogu
Seznam pouzitych zkratek
1.1 Soupis skladeb
1.2 Skladby z detstvi a juvenilia
1.3 Torza
1.4 Skladby nezvestne a nerealizovane
1.5 Dubiosa
Poznámky k Tematickému katalogu
II. Korespondence s nakladateli
2.1 Hudebni matice Umelecke besedy
2.2 Melantrich
2.3 Universal Edition
Poznámky, prameny, seznamy, rejstriky
Edicni poznamka
Bibliograficka poznamka
Pouzita literatura a archivni prameny
Soupisy:
1 Soupis rukopisu skladeb Vitezslavy Kapralove
2 Skladby Vitezslavy Kapralove vydane tiskem
3 Komercni nahravky skladeb Vitezslavy Kapralove
4 Skladby Vitezslavy Kapralove v aranzma jinych autoru
5 Ustalene cizojazycne nazvy skladeb Vitezslavy Kapralove
Rejstriky:
Rejstrik skladeb
Jmenny rejstrik
Podekovani
English Summary
Obsah

Tematicky katalog skladeb Vitezslavy Kapralove predstavuje nejuplnejsi a nejpodrobnejsi soupis dila jedne z nejpozoruhodnejsich skladatelskych osobnosti ceske mezivalecne hudebni kultury. Popis relevantnich pramenu – od skic, autografu a autorizovaných opisu skladeb az po vydani jejich definitivni verze – umoznuje sledovat vyvoj skladatelciny tvorby. Katalogové jednotky obsahuji mnozstvi malo znamych detailu a zaroven upresnuji informace a opravuji chyby a omyly predchozich soupisu skladatelcina dila. Tematicky katalog obsahuje kompletni hudebni odkaz Kapralove, tedy i juvenilia, torza a nezvestne skladby. Publikace je doplnena o obvykle seznamy a rejstriky pro rychlou a snadnou orientaci.

Thematic Catalogue of Kapralova's works is divided into these sections: Introduction; Thematic Catalogue of the Works; Correspondence with Publishers; and Notes, Bibliography, Lists, and Indexes. The Introduction focuses on Kapralova’s legacy in the context of Czech music, the status of her autographs, the first lists of works, both published and unpublished, and her publishers. The Thematic Catalogue is preceded by a brief introduction to the structure of the catalogue and a list of abbreviations used, and the catalogue proper is further divided into five subsections: Main Catalogue; Compositions from Childhood and Juvenilia; Torsos; Lost and Unrealized Compositions; and Dubious works. While the publication is in Czech, the names of instruments are in Italian which is also the language used in the incipits. One of the lists in the final section also provides established foreign (mainly English) titles of Kapralova’s compositions.

Available from e-shop Radioteka. If your mailing address is outside the Czech Republic, follow these instructions or ask for assistance with your purchase. English version of the thematic catalogue will be released in 2024. For details, write to society[at]kapralova[dot]org.

Published by

logo and

logo

book cover

book cover book cover
Black cloth cover with Kapralova's signature lifted from her business card / Glossy white paper cover with a detail from Kapralova's photograph from 1931

Podrobne, zasvecene a informacne bohate dilo prekonava vsechny dosud publikovane monografie a dalsi prace, kterd byly dosud Vitezslave Kapralove venovany. Karel Steinmetz, Muzikologicke forum 11, no. 1–2 (2022): 172–74

The thematic catalogue, with its complexity and remarkable detail, is an invaluable resource for music researchers, students, and performers. Barbora Vackova, Hudebni veda 59, no. 1 (2022): 131–35

Tematicky katalog skladeb Vitezslavy Kapralove a korespondence s nakladateli predstavuje nejuplnejsi a nejpodrobnejsi soupis dila Kapralove, v nemz nic neni opomenuto: zachyceny a popsany jsou vsechny prameny – skici, autografy i autorizovane opisy až po vydani jejich definitivni verze. Vytvorit takovou publikaci vyzaduje leta soustredene prace v mnoha badatelnach vcetne cestovani do mist, kde jsou materialy ulozeny, srovnavani, premysleni a hledani, vcetne mimoradne slozite a narocne korektury misty dvojjazycneho textu. Je pak vic nez potesujici, mužeme-li konstatovat, ze nova publikace Karly Hartl splnuje vsechny tyto maximalisticke naroky beze zbytku. Jindra Bartova, Klasika Plus Online

It is a tremendous resource. Francine Kay, Princeton University Department of Music

It is such a beautiful work, and so valuable for research. Timothy Cheek, University of Michigan School of Music

An impressive piece of scholarship! Eugene Gates, Royal Conservatory of Music, Toronto

So special in every way. Michael Beckerman, New York University

An invaluable resource for performers and researchers. Jessica Horsley, artistic director of Frauenkomponiert Festival

A really important contribution to the knowledge of Kapralova. Daniel Lienhard, musician, musicologist

Pozoruhodna kniha. Robert Skorpil, Opus musicum 2/2021

Uz po zbeznem prolistovani je zjevne, kolik skvele prace je do nej vlozeno ... verim, ze katalog prispeje k vetsi frekvenci provozovani jejich del. Vitezslav Mikes, Filharmonie Brno

Kniha je perfektni. Verim, že pro nas bude zdrojem pro pripravu dalsich koncertu. Tereza Dubsky, Musica non grata (State Opera in Prague)

Uzasna kniha! Brava bravissima! Olga Machonová Pavlu, dirigentka/conductor

A wonderful achievement! Nigel Simeone, writer, musicologist, conductor

What an amazing resource! Benjamin Berman, singer

Gratuluji ke skvele publikaci. Václav Kapsa, Czech Academy of Sciences