VITEZSLAVA KAPRALOVA : SOUBORNA KORESPONDENCE
Usporadala, predmluvu napsala, poznamkami opatrila a k vydani pripravila Karla Hartl

Collected correspondence of Vitezslava Kapralova. Edited, with notes and preface, by Karla Hartl.

Volume 1: Dopisy domu. Toronto: Kapralova Society, 2015. 312 stran, 50 ilustraci, naklad 35 vytisku. ISBN 978-0-9940425-0-7 (hard cover).

Uvodem
Dopisy s vykladovymi poznamkami a komentarem
Rok 1935 – dopisy 1 az 17
Rok 1936 – dopisy 18 az 32
Rok 1937 – dopisy 33 az 73
Rok 1938 – dopisy 74 az 135
Rok 1939 – dopisy 136 az 190
Rok 1940 – dopisy 191 az 196
Edicni poznamka
Bibliograficka poznamka
Seznam pouzite literatury a archivnich pramenu
Rejstrik skladeb Vitezslavy Kapralove
Jmenny rejstrik
Podekovani

Prvni souborne vydani z velke casti dosud nezname a nepublikovane korespondence Dopisy domu dokumentuje poslednich pet let zivota jedne z nejpozoruhodnejsich osobnosti nejmladsi generace ceske hudebni avantgardy – skladatelky Vitezslavy Kapralove (1915–1940). Prostrednictvim vtipneho a bezprostredniho komentare jejich autorky v ni nahledneme do zakulisi hudebniho zivota Prahy a Parize druhe poloviny tricatych let a v jeji osobite vypovedi i do pozadi nekterych udalosti tragicke doby, v niz ceska kultura prisla o cast cele jedne hudebni generace. Publikace byla vydana ke stemu vyroci skladatelcina narozeni v omezenem nakladu urcenem pro knihovnicky trh. 312 stran, 50 ilustraci, naklad 35 vytisku.

book cover

Volume 2: Dopisy laskam. Toronto: Kapralova Society, 2016. 136 stran, 16 ilustraci, naklad 20 vytisku. ISBN 978-0-9940425-2-1 (hard cover).

Uvodem
Dopisy s vykladovymi poznamkami a komentarem
Dopisy Rudolfu Kopcovi
Rok 1938 – dopisy 1 az 9
Rok 1939 – dopisy 10 az 18
Dopisy Jirimu Muchovi
Rok 1939 – dopis 1
Rok 1940 – dopisy 2 az 38
Edicni poznamka
Bibliograficka poznamka
Seznam pouzite literatury a archivnich pramenu
Rejstriky
Podekovani

Dopisy laskam je druhy dil souborneho vydani korespondence jedne z nejpozoruhodnejsich osobnosti nejmladsi generace ceske hudebni avantgardy – skladatelky Vitezslavy Kapralove (1915–1940). Dopisy Rudolfu Kopcovi z let 1938–1939 a Jirimu Muchovi z let 1939–1940 nam umoznuji nahlednout nejen do skladatelcina citoveho a tvurciho zivota, ale i do zakulisi hudebniho a spolecenskeho deni Prahy a Parize konce tricatych let minuleho stoleti a do pozadi nekterych udalosti tragicke pomnichovske doby.

book cover

Volume 3: Dopisy pratelum. Toronto: Kapralova Society, 2017. 104 stran, naklad 20 vytisku. ISBN 978-0-9940425-3-8 (hard cover).

Uvodem
Dopisy s vykladovymi poznamkami a komentarem
Hanusi Weiglovi
Otovi Vachovi
Otakaru Sourkovi
Karlu Boleslavu Jirakovi
Aloisi Habovi
Emilu Axmanovi
Vaclavu Talichovi
Pavlu Deutschovi
Edicni poznamka
Bibliograficka poznamka
Seznam pouzite literatury a archivnich pramenu
Rejstrik skladeb
Jmenny rejstrik
Podekovani

Dopisy pratelum je treti dil souborneho vydani korespondence jedne z nejpozoruhodnejsich osobnosti nejmladsi generace ceske hudebni avantgardy – skladatelky Vitezslavy Kapralove (1915–1940). Dopisy Hanusi Weiglovi, Otovi Vachovi, Otakaru Sourkovi, Karlu Boleslavu Jirakovi, Aloisovi Habovi, Emilu Axmanovi, Vaclavu Talichovi a Pavlu Deutschovi, z let 1935–1940, nam umozni nahlednout nejen do skladatelcina osobniho a tvurciho zivota, ale i do zakulisi hudebniho a spolecenskeho deni Prahy a Parize druhe poloviny tricatych let minuleho stoleti.

Volume 4: Prijata korespondence. Toronto: Kapralova Society, 2017. 84 stran, 6 ilustraci. Soukrome vydani, naklad 10 vytisku. ISBN 978-0-9940425-4-5 (hard cover). (Souvisejici korespondence vol. 1.)

Volume 5: Korespondence s nakladateli. Soucast publikace Vitezslava Kapralova : Tematicky katalog skladeb a korespondence s nakladateli.

Uvodem
I. Tematicky katalog skladeb
II. Korespondence s nakladateli
2.1 Hudebni matice Umelecke besedy
2.2 Melantrich
2.3 Universal Edition
Edicni poznamka
Bibliograficka poznamka
Pouzita literatura a archivni prameny
Soupisy
Rejstriky
Podekovani
English Summary

Korespondence s nakladateli je soucasti publikace Tematicky katalog skladeb Vitezslavy Kapralove. Zarazujeme ji jako paty dil k soubornemu vydani korespondence jedne z nejpozoruhodnejsich osobnosti nejmladsi generace ceske hudebni avantgardy – skladatelky Vitezslavy Kapralove (1915–1940). Korespondence se zastupci tri vyznamnych nakladatelstvi, dvou ceskych a jednoho nemeckeho, umozni nahlednout nejen do skladatelciny umelecke tvorby, ale i do vydavatelske praxe domacich i zahranicnich hudebnich instituci aktivnich ve tricatych let dvacateho stoleti.

Volume 6: Kauza Kapralova v dobove korespondenci a dokumentech. (Souvisejici korespondence vol. 2)

Uvodem
Dopisy s vykladovymi poznamkami a komentarem
Rok 1945: 1–2
Rok 1946: 3–26
Rok 1947: 27–32
Rok 1949: 33–35
Edicni poznamka
Bibliograficka poznamka
Seznam literatury a archivnich pramenu
Jmenny rejstrik
Podekovani

Kauza Kapralova je pribeh posmrtne repatriace Vitezslavy Kapralove, jak ho zaznamenala dobova korespondence a dokumenty. Pribeh lze sledovat od prvnich kroku podniknutych v r. 1945 nekolika krajany v Montpellier a ceskoslovenskym zastupitelstvim v Parizi k zachrane jejich telesnych ostatku az po smutecni slavnost ulozeni urny se skladatelcinym popelem v r. 1949 v Brne. Korespondence a archivalie, poprve publikovane v teto knize, jsou nejen zajimavou reflexi doby, v niz se pribeh udal, ale i zdrojem nových informaci o dosud neobjasnene pricine umrti Vitezslavy Kapralove.

The Kapralova Society takes great pride in its commitment to publishing specialized research in high-quality monographs and edited collections essential to advancing Kapralova scholarship.

Find a library:
Souborny katalog Ceske republiky
WorldCathome
book coverbook cover book cover
Black cloth cover with Kapralova's signature lifted from her business card / Glossy white paper cover with a detail from Kapralova's photograph from 1931Z recenzi / From reviews:

Vitezslava Kapralova, Dopisy domu. Korespondence rodicum z let 1935-1940. Ed. Karla Hartl. The Kapralova Society, Toronto 2015, 312 stran a 50 obr.; Vitezslava Kapralova, Dopisy laskam. Rudolfu Kopcovi a Jirimu Muchovi. Korespondence z let 1938-1940. Dil druhy souborne korespondence. Ed. Karla Hartl. The Kapralova Society, Toronto 2016, 136 stran a 16 obr.; Vitezslava Kapralova, Dopisy pratelum a jina korespondence z let 1935-1940. Dil treti souborne korespondence. Ed. Karla Hartl. The Kapralova Society, Toronto 2017, 104 stran.

Prvni svazek souborne korespondence Vitezslavy Kapralove (Dopisy domu) v edici Karly Hartlove se dockal vreleho prijeti a dalsi dva si udrzely stejne vysoky standard objevnosti, peclivosti zpracovani i krasnym stylovym designem (graficky upravil Lukas Hytha). Cesky ctenar nemuze vzit kterykoli z techto tri svazku do rukou jinak nez s pocitem piety a ucty k zivotu a dilu teto jedinecne skladatelske osobnosti. Kompetentni edice, ktera snese prisna hlediska prace s dokumenty, prichazi ve svou dobu. Od konce druhe svetove valky se pohledy na Kapralovou, jeji zivotni pribeh a jeji tvorbu postupne promenovaly, pricemz jeji korespondence v nich hrala dulezitou roli - ovsem prevazne v utrzkove podobe, nejednou v nepresnych citacich a skoro vzdy ve vecnem vykladu az prilis uzpusobenem optice toho ktereho autora. Prvni mensi studie na tema Kapralove mely prevazne raz vzpominek a osobnich uvah jejich soucasniku. Cestnou vyjimku z takoveho ladeni maji dve muzikologicky pojate studie, Otakara Sourka (Orchestralni a komorni hudba Kapralove) a Ludvika Kundery (Klavirni a vokalni dilo Kapralove), otistene v pietnim sborniku, usporadanem po skonceni valky Premyslem Prazakem. Podat "co nejpresvedcivejsi obraz umelecke osobnosti" se pokusil v padesatych letech monografii "Vitezslava Kapralova" Jiri Macek a velka exploze dalsiho zajmu se odehrala pozdeji, podnicena literarni cinnosti skladatelcina manzela, spisovatele Jiriho Muchy. [...] Umelecke uchopeni ciziho, realneho zivota prinasi vzdy subjektivni deformaci v pohledu na nej a na jeho spolecenske ukotveni, jak jsme toho svedky u kazdeho biografickeho ohlasu - pripomenme napriklad pro muzikologa jen velice malo presvedcivou filmovou vizi Formanova Mozarta, originalniho Beethovena Agnieszky Hollande nebo treba genialni romanovou metaforu Arnolda Schoenberga u Thomase Manna (Doktor Faustus). Muzikologie se vsak snazi od subjektivniho domysleni tvurci osobnosti odhlednout a pokrocit v analyze dale, aby na zaklade spolehlivych faktu dosahla soudu, ktere jsou obecne platne ci alespon obstoji ve vecne kritice. Takovy velky prvni krok spolehlivosti v pohledu na zivot a dilo Kapralove ucinila prave az cilevedoma prace Karly Hartlove, ktera se stala mezinarodnim garantem odkazu vyznamne ceske skladatelky. [...] Zivotni zajem o tuto skladatelku ozdobila impozantni cinnosti v jejim jmene (mimo jine vydanim takrka veskereho zivotniho dila Kapralove tiskem a na hudebnich nosicich). Vydane tri svazky korespondence prenaseji nyni tuto aktivitu do skladatelciny vlasti a jsou velkou splatkou na dluh, ktery vuci Vitezslave Kapralove mame. Kazdy z nich umoznuje orientaci po vecne spriznenem vyseku profilu osobnosti a jejiho (bohuzel neprilis rozmerneho) zivotniho dila. [...] Pro badatele, ktery na tema Vitezslava Kapralova vytvori analytickou monografii, oprenou o spolehliva pramenna vychodiska, jsou tyto knihy neocenitelnou zakladnou. Netreba poznamenavat, ze k tomuto ukolu je dnes asi nejlepe pripravena prave editorka teto korespondence, jak to dokladaji jeji kompetentni komentare a poznamkovy aparat.

Z recenze Jaroslava Mihuleho pro Hudebni vedu 3/2017, pp. 363-64.

Vitezslava Kapralova, Dopisy domu. Korespondence rodicum z let 1935-1940. Ed. Karla Hartl. The Kapralova Society, Toronto 2015. ISBN 978-0-9940425-0-7 (hardcover). 312 stran a 50 ilustraci. Naklad 35 vytisku.

Vitezslava Kapralova predstavuje osobnost, jejiz kratky zivot a pozoruhodna kompozicni tvorba stale znovu vzbuzuji pozornost autoru, kteri se k ni obraceji bud se zajmem odbornym (jen na JAMU uz bylo o ni napsano osm diplomovych a jedna disertacni prace!), nebo se zajmem vychazejicim z pozadavku beletrie. Nejnovejsi kniha venovana Kapralove vysla ke stemu vyroci skladatelcina narozeni, ne vsak u nas, nybrz v dalekem kanadskem Torontu a neni urcovana ani hlediskem ciste odbornym ani beletristickym. Nese nazev Dopisy domu a je prvnim soubornym vydanim skladatelciny korespondence rodicum z poslednich peti let jejiho zivota. Editorkou knihy je Karla Hartl, predsedkyne a spiritus movens kanadske spolecnosti The Kapralova Society. Za praci na knize i konecny vysledek zaslouzi hluboky obdiv a uznani, a to z vice duvodu. V prve rade proto, ze se ji podarilo shromazdit vsechny dopisy, jez psala Kapralova v dobe studii v Praze a pozdeji ve Francii svym rodicum. Tyto dopisy existuji totiz az na jedinou vyjimku pouze v soukromych archivech! Dalsim duvodem k vysloveni uznani je vlastni cinnost editorska, zahrnujici desifraci a pripadne i nutnou upravu textu a predevsim doplneni vykladovymi poznamkami. Ty jsou pozoruhodne kompletni, coz vyzadovalo praci leckdy az detektivni pri zjistovani dat a programu koncertu, overovani udaju v tisku nebo zjistovani dobovych nazvu ulic a instituci apod. Kapralova psala sve dopisy s temer zeleznou pravidelnosti, ponevadz jeji rodice jakekoliv zdrzeni tezce nesli a ona jim nechtela zpusobovat starosti. Kniha tedy obsahuje 196 dopisu. Jsou vetsinou obsahle, takze mame diky nim moznost seznamit se s Vitulcinymi aktivitami mnohdy temer hodinu po hodine a poznat zpusob jejiho mysleni, jeji nazory na spolecnost, na lidi, s nimiz se poznala. Byla mezi nimi rada znamych osobnosti vcetne prezidenta Benese, jehoz Kapralova popisuje s velkymi sympatiemi smisenymi s trochou selmovstvi pote, co si „kapli do noty“ pri oficialnim jednani o prestavce koncertu. Z hudebni sfery ci kulturni oblasti bylo techto osobnosti jeste mnohem vice a vesmes se jednalo o spickove predstavitele toho ktereho oboru; Karla Hartl je vsechny v predmluve ke sve knize vyjmenovala a dospela pritom k cislu 66! Vitulciny dopisy rodicum jsou velmi vyznamnym dokumentem, v nemz se zraci skladatelcin vyvoj osobni i tvurci a zrani jeji osobnosti. Napriklad jeden z dopisu predstavuje Vitulku uvedomujici si kulturni bohatstvi sve vlasti („Prekrasne Ceskoslovensko po vsech strankach, od Tri Studni az po Talicha!“ str. 114), v dalsim si ctenar uvedomi hloubku jejiho filozofickeho mysleni v souvislosti s tim, jak se Vitulka snazi uklidnovat matku a odvest ji od tryznivych metafyzickych uvah (str. 134) a zase v dalsim dopise resi pisatelka ambivalentni vztah se svym otcem, ktery ji na jedne strane byl starostlivym pomocnikem a ochrancem, ale na druhe strane striktnim vymahatelem „poradku“ podle svych predstav (str.165). Oproti temto lidsky velmi hlubokym dopisum se ctenar v jinych pripadech i trochu pobavi odhalenim faktu, ze Vitulka nebyla ochotna si overovat spravne zpusoby psani zejmena jmen a nazvu, takze se jeji dopisy hemzi chybami: tak zasadne pise Honneger misto Honegger, Hindemit misto Hindemith, u Martinu Riccerkari a Julliette (misto Ricercari, Juliette) a plete se dokonce v nazvu sve vlastni skladby, kdyz pise Variace na zvony kostela St. Etien du Mont (namisto St. Etienne). Vztahu Vitezslavy Kapralove k muzum byla uz venovana nejedna publikace (jmenujme alespon Muchovy Podivne lasky a Uhrovu knihu Ona a Martinu). A prave delikatnost techto vztahu, ktere by se mohly pri nesetrnem pristupu stat soustem pro bulvar, primela Karlu Hartl k vysostne etickemu rozhodnuti vydat tuto knihu pouze v omezenem mnozstvi 35 (slovy: triceti peti!) vytisku a venovat ji povetsinou jen odbornym knihovnam. Budiz ji za to vysloven hluboky obdiv a neskonaly dik! Kniha vychazejici v elegantnim cernobilem provedeni (graficka uprava Lukas Hytha) a prikladna po odborne i jazykove strance je ozdobou a jednoznacnym obohacenim literatury o skladatelce Vitezslave Kapralove.

Recenze Jindry Bartove pro Hudebni rozhledy 3/2016.

Vitezslava Kapralova: Dopisy domu. Korespondence rodicum z let 1935-1940. Vydano ke stemu vyroci skladatelcina narozeni. Ed. Karla Hartl. The Kapralova Society, Toronto 2015. ISBN 978-0-9940425-0-7 (hardcover) - ISBN 978-0-9940425-1-4 (electronic), 312 stran a 50 ilustraci. Naklad 35 vytisku.

Skladatele ziji po sve smrti tak dlouho, dokud jejich odkaz pritahuje pozornost. Kratky cas zivota Vitezslavy Kapralove, pouhych petadvacet let, se dik jejimu skvelemu talentu prodlouzil - zapomenuta rozhodne nebyla. O jeji odkaz cilevedome pecuje i nase mila krajanka zijici v Torontu, sice vzdalena od vlasti jako Kapralova, ale duchem stale s ni. Pro Kanadu a zahranici je Karlou Hartl, pro nas Karlou Hartlovou, ktera s neuveritelnou energii rozvinula na svetove urovni pozoruhodne aktivity. Jsou svazany se zalozenim Kapralova Society, jejiz je prezidentkou, a rozpinaji se do sire pres cinnost publikacni, promotorskou, spojenou s vydavanim a nahravkami skladeb Kapralove. Karla Hartl, absolventka Karlovy university a University of Toronto, by zaslouzila samostatnou stat jako muzikolozka. [...] V roce 2015, k centenariu Vitezslavy Kapralove (1915-1940), se ji podarilo neco zcela jedinecneho. Po rade let vyplnenych cilevedomou badatelskou praci soustredila v noblesnim tvaru k vydani soubor skladatelcinych dopisu, jeji korespondenci urcenou rodicum - Dopisy domu. Jsou tematicky sjednoceny adresaty a prodchnuty osobitou nehou, pricemz odhaluji intimni vztahy Vitezslavy nejen k domovu, ale i postoje k jejimu okoli a dramaticke dobe. Podepisovala se Vitulka, zdrobnelinou, ktera prozrazuje neznost a snahu uchovat si detskou nevinnost, s niz se laskyplne obraci k rodicum. Takto je podepsana vetsina ze 196 zverejnenych dopisu domu. Psala je mezi 4. rijnem 1935, kdy prichazi na studia do Prahy, a 11. kvetnem 1940. [...] Serazeny vedle sebe v chronologicke rade jsou dopisy jedinecnou ilustraci behu jejiho zivota a plynulou autorskou dokumentaci casti jeji tvorby. Nektere z nich byly v minulosti castecne otisteny, castecne jen parafrazovany. Hartlova je opatrila precisnim komentarem a poprve umoznila videt skladatelku v autentickych dokladech bez osobnich primesi a optiky druhych lidi. Samozrejme ze tu muze vytanout na mysl jmeno Jiri Mucha a jeho kniha Podivne lasky, ktera se v mnohem opira o tento material - a Hartlova svedomite na tyto koincidence upozornuje. Ne vzdy se obraz historicke postavy verne kryje v literature s nekdejsi jeji realitou. Interpretu zivota a dila Kapralove v te ci one mire jsou dnes jiz desitky. Poprve ji jako skladatelku predstavil sbornik usporadany Premyslem Prazakem (Vitezslava Kapralova - Studie a vzpominky, Praha 1949). Pak prisla jina Vitulka videna ocima Jiriho Macka (Vitezslava Kapralova, Praha 1958), dalsi ve vzpominkach Milose Safranka a jeho knihach o Martinu, v beletristicky ladenem pohledu Jindricha Uhra (Ona a Martinu, Praha 1995). Jinak ji videla rodina (pani Alena a Ing. Josef Kapralovi), jiny jeji obraz naznacila ve svych pracich prof. Dr. Jindra Bartova nebo PhDr. Katerina Mayrova. Nemuze tomu byt jinak, vzdyt i sama osobnost, o kterou jde, byla nabita rozpory, trvalym a bolestnym zapasem o sebe samu. O cemz ovsem nejcennejsi svedectvi vydavaji publikovane dopisy, ktere jako celek ledacos koriguji z intuitivniho videni druhych. Nejnapadnejsi z takovych korektur je dolozeni mimoradne vreleho vztahu dcery a jejich rodicu, kteri sami prosli zkouskou pevnosti sveho vztahu - aniz by to zrejme dali nejak vyrazneji pocitit navenek. Karla Hartlova s jemnosti a zasvecenosti rozsifrovava ve svych komentarich pozadi kazdeho listu - nejen kryptografickych dobovych odkazu. [...] Vitezslava Kapralova - dopisy domu je prace znamenita a zasluzna, kde je na kazde slovo spolehnuti. Takove literatury neni mnoho. Precist ji znamena projit nefalsovanym zivotem cloveka, ktery mel v sobe tolik dramaticnosti, ze nepotrebuje beletrizaci ci prikraslovani. Duch komentaru „Dopisu domu“ je v tomto smyslu prave opacny, striktne vecny, opreny o faktograficke vedomosti - Karla Hartlova zapasi o pravdu na kazdem radku svych zasvecenych exegezi, ktere se stavaji ve svem uhrnu spolu s texty Kapralove strhujicim obrazem jednoho skutecneho zivota. Coz dava knize punc jedinecnosti a naproste verohodnosti.

Z recenze Jaroslava Mihuleho pro Opus musicum 6 (2015).

Vitezslava Kapralova, Dopisy domu. Korespondence rodicum z let 1935-1940. Edici pripravila Karla Hartl. The Kapralova Society, Toronto 2015. ISBN 978-0-9940425-0-7 (hardcover). 312 stran a 50 ilustraci. Naklad 35 vytisku.

Prvni souborne vydani korespondence z let 1935-1940, adresovane skladatelcinym rodicum, obsahuje celkem 196 chronologicky razenych prepisu pisatelcinych dopisu, doplnenych vysvetlujicimi poznamkami a komentari. Peclive pripravena edice korespondence V. Kapralove otevira moznost doplnit obraz o teto osobnosti z dosud nikdy nepublikovanych dopisu, jejichz originaly se nachazeji casto v soukromych archivech. Dopisy Kapralove domu jsou otevrene a bohate na radu autentickych informaci, reakci a osobnich nazoru a postrehu a vypovidaji o jeji pozici v tehdejsim hudebnim deni. Svazek obsahuje krome edicni a bibliograficke poznamky seznam pouzite literatury a zejmena rejstriky, odkazujici ke zminovanym skladbam Kapralove a k osobnostem, o nichz se v korespondenci zminuje.

Resume publikace v katalogu Mestske knihovny v Praze.

Vitezslava Kapralova, Dopisy laskam. Rudolfu Kopcovi a Jirimu Muchovi. Korespondence z let 1938-1940. Edici pripravila Karla Hartl. The Kapralova Society, Toronto 2016. ISBN 978-0-9940425-2-1 (hardcover). 136 stran a 16 ilustraci. Naklad 20 vytisku.

Druhy dil peclive pripravene edice korespondence V. Kapralove otevira moznost nahlednout tuto osobnost z emocionalni blizkosti jejich partnerskych vztahu i v kontextu beznych dennich situaci, setkavani s prateli apod. Dopisy Kapralove jsou bezprostredni a zachycuji i nelehke myslenky a nazory zostrene jeji postupujici nemoci. Svazek obsahuje krome edicni a bibliograficke poznamky seznam pouzite literatury a zejmena rejstriky, odkazujici k jednotlivym osobnostem a skladbam Kapralove, o nichz je v korespondenci zminka.

Resume publikace v katalogu Mestske knihovny v Praze.

Vitezslava Kapralova, Dopisy pratelum a jina korespondence. 1935-1940. Edici pripravila Karla Hartl. The Kapralova Society, Toronto 2017. ISBN 978-0-9940425-3-8 (hardcover). 104 stran. Naklad 20 vytisku.

Treti dil souborneho vydani korespondence z let 1935-1940 obsahuje prepisy dopisu mlade skladatelky adresovane znamym hudebnim osobnostem, mecenasum i nekolika jejim tehdejsim pratelum. Stripky z umeleckeho zivota v Praze a v Parizi ve 2. pol. 30. let 20. stoleti v korespondenci mlade zacinajici skladatelky evokuji nejen jeji snahu realizovat vlastni umelecke plany a prosadit se svym dilem, ale i nutnost resit radu beznych existencnich starosti. Mezi adresaty krome blizkych pratel a podporovatelu figuruji take oficialni osobnosti tehdejsiho hudebniho zivota, mj. Alois Haba, Otakar sourek, K. B. Jirak nebo Vaclav Talich. Svazek obsahuje obvykle edicni a bibliograficke poznamky, seznam pouzite literatury a rejstriky, odkazujici k jednotlivym osobnostem a skladbam Kapralove, o nichz je v korespondenci zminka.

Resume publikace v katalogu Mestske knihovny v Praze.

Karla Hartl. Vitezslava Kapralova: Tematicky katalog skladeb a korespondence s nakladateli. Cesky rozhlas, Praha 2020. ISBN 978-0-9940425-5-2 (hardcover). 384 stran, 163 incipitu. Naklad 100 vytisku.
Tematicky katalog skladeb Vitezslavy Kapralove a korespondence s nakladateli predstavuje nejuplnejsi a nejpodrobnejsi soupis dila Kapralove, v nemz nic neni opomenuto: zachyceny a popsany jsou vsechny prameny – skici, autografy i autorizovane opisy až po vydani jejich definitivni verze. Vytvorit takovou publikaci vyzaduje leta soustredene prace v mnoha badatelnach vcetne cestovani do mist, kde jsou materialy ulozeny, srovnavani, premysleni a hledani, vcetne mimoradne slozite a narocne korektury misty dvojjazycneho textu. Je pak vic nez potesujici, mužeme-li konstatovat, ze nova publikace Karly Hartl splnuje vsechny tyto maximalisticke naroky beze zbytku.

Z recenze Jindry Bartove pro Klasika Plus (brezen 2021).